Drone shoot Utrecht centrum, onderdeel van SPRING Utrecht

(English, see below)

Welkom,

Hier lees je alles over ons epische plan voor een droneshoot met 100 mensen in hartje centrum van Utrecht. Deze droneshoot is een onderdeel van het SPRING festival. Wil je onze plannen steunen? Ga dan naar onze GoFundMe pagina en/of meld je aan als model

Dankjewel voor je hulp!

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing, Famke en Tom 

Wat is ons plan?

We willen honderd mensen naakt fotograferen op een mooie plek in Utrecht zoals het Domplein, de werven, of een stadspark vanuit de lucht, met een drone. Dit willen we op een zondag bij zonsopgang doen als het nog stil is in de stad.

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep enthousiastelingen: Lieke en Joni (presentatie), Maartje en Azavi (modellen), Floris (filosoof), Oz (organisatie), Wing (Instagram) en Tom (projectleider en drone-fotograaf). We zijn een los georganiseerd groepje vrienden.

Waarom?

Waarom niet? Samen met honderd mensen een prachtige foto creëren op een spannende manier, dat lijkt ons gaaf. En wie wil er nou niet een keer naakt op de eeuwenoude steentjes liggen en samen met 100 anderen een episch foto maken? En we verwachten ook natuurlijk wereldwijde exposure van de resulterende foto's die laten zien hoe awesome Utrecht is vanuit de lucht. En we hebben ervaren bij voorgaande projecten dat meedoen met zo'n shoot leiden tot zelfacceptatie van het eigen lichaam en body positivity.

Voorbeelden van eerdere droneshoots vind je op de andere pagina's op deze website.

Mag dat wel?

Een grote shoot met honderd modellen organiseren midden in een historische stad is complex, maar wij hebben wel grotere projecten succesvol georganiseerd. Wettelijk gezien mag er veel onder de noemer "kunst". En sinds januari 2021 mag je met een speciaal soort drone boven betrokken personen vliegen. We respecteren uiteraard alle lokale en landelijke regels met betrekking tot veiligheid en Corona.

Datum

We denken dat het lastig is om een goede foto te maken in de winter, enerzijds omdat het dan koud is, anderzijds omdat de zon dan pas laat opkomt en het dan al te druk is in de stad om een goede foto te maken. In het voorjaar zijn de omstandigheden gunstiger. In april zijn de grote groepsfotoshoots, in de komende maanden zijn er shoots met enkele modellen of kleine groepen. Op sommige locaties kan je niet met honderd man poseren.
 

Kosten

Om onze plannen te realiseren hebben we budget nodig omdat we voor alle modellen catering willen verzorgen: een warme chocomelk is fijn als je net een kwartier op koude stenen hebt gelegen. En verder willen we alle modellen bedanken met een mooie fotoafdruk die ze later kunnen ophalen.
 

Daarnaast gaan we de resulterende foto's groot afdrukken en exposeren in een geweldige locatie, de Hekman foyer in de Stadsschouwburg. En verder zijn er nog kosten voor de organisatie, website, apparatuur, verzekering, vergunning en heel veel koppen koffie. We zijn blij met alle steun die we van instanties en individuen ontvangen.

Wordt model!

Wil je meedoen? Je bent welkom! Als je 18 plus bent dan ben je geschikt. Voel je jezelf te oud, niet mooi genoeg, of iets anders? Nee hoor, je bent perfect zoals je bent, echt iedereen is welkom. Meld jezelf aan bij de dronude modellen-groep op Facebook.

Ons project steunen

We brengen het noodzakelijk budget voor ons plan samen door Crowdfunding en sponsoring door instanties, help jij ook mee? Ga dan naar onze GoFundMe pagina. Donateurs krijgen een cadeautje.

 

 

Dankjewel!

 

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing, Famke en Tom 

ENGLISH

Welcome,

This page is about our epic plan for drone shoots with up to 100 nude people in the city center of Utrecht, the Netherlands. These shoots are a part of the SPRING art festival. Utrecht is near to Amsterdam, and it has a historic medeival center with canals. It is like Amsterdam, but better and without the overcrowding :)
Do you want to support our plan, then visit our GoFundMe page. Or join the shoots as a model, the easiest way is to become a member of our model-group at Facebook.

 

Thank you for your help!
 

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing and Tom

What's our plan?

We want to photograph groups of models, up to a hundred nude people per shoot, in beautiful places in Utrecht city center such as the Domplein or the wharves, from the air, with a drone. We want to do this on Sundays at sunrise when it is still quiet in the city.
The resulting photos will be displayed on an exhibition in the Hekman Foyer at the Stadsschouwburg from May 12th to May 21st. There will be a vernissage and a talk of philosopher Floris van den Berg and all models are invited.

Who are we?
We are a group of enthusiasts: Lieke and Joni (presentation), Maartje, Louise and Azavi (models), Floris (philosopher), Oz (organization), Wing (Instagram) and Tom (project leader and drone photographer). We are a loosely organized group of friends.

Why?

Why not? Creating a beautiful photo together with a hundred people in an exciting way, that seems cool to us. And who wouldn't want to lie naked on the ancient stones and take an epic picture with 100 others? And of course we also expect worldwide exposure of the resulting photos that show how awesome Utrecht is from the air. And we have experienced in previous projects that participating in such a shoot leads to self-acceptance of one's own body and body positivity.

Examples of previous drone shoots can be found on the other pages on this website.

Is such a shoot allowed?

Organizing a large shoot with a hundred nude models in the middle of a historic city is complex, but to be honoust, we already have successfully organized larger projects. Legally speaking, in the Netherlands much is allowed when it is considered art. And since January 2021, you can legally fly a special kind of drone over people that are involved with a droneshoot. So organising this shoot is complex, but not impossible.

Date

We think it's risky to make the photos in the winter, it's really cold. Conditions are more favorable in the spring, and we are also cooperating with SPRING Utrecht, a cultural festival held in May. So the expected dates of the large group photoshoots will be in April. Before these large shoots, we will have smaller shoots with single models or small groups. Some locations where we want to shoot don't have room for a hundred models.


Cost

We use our budget to provide catering for all models: a hot chocolate is nice if you have just been lying on cold stones for 15 minutes. We would also like to thank all models with a beautiful photo print that they can collect at the exposition. 
 

In addition, we will print the resulting photos in large format and exhibit them in the Hekman foyer at the Stadsschouwburg in Utrecht. And there are also costs for the organization, website, equipment, insurance, license and lots of cups of coffee. :)

Become a model!

Do you want to join? You're welcome! If you are 18 plus then you are suitable. Do you think you are too old, not beautiful enough, or something else? Don't think like that, you are perfect the way you are, everyone is welcome. Join the dronude models group on Facebook.

Support our project

We raise the required budget for our plan through crowdfunding and sponsoring of generous organisations, we have already received many commitments. Do you want to help too? Then go to our GoFundMe page. Donors receive a gift.

 

 

Thank you!

 

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing and Tom