Drone shoot Utrecht centrum

(English, see below)

Welkom,

Op deze pagina lees je alles over ons epische plan voor een droneshoot met 100 mensen in hartje centrum van Utrecht. We willen ons plan deels financieren door middel van Crowdfunding, we hebben al veel toezeggingen gekregen en zijn er bijna, help jij ook mee? Ga naar onze GoFundMe pagina.

Dankjewel voor je hulp!

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing, Famke en Tom 

 

Wat is ons plan?

We willen honderd mensen naakt fotograferen op een mooie plek in Utrecht zoals het Domplein, de werven, of een stadspark vanuit de lucht, met een drone. Dit willen we op een zondag bij zonsopgang doen als het nog stil is in de stad.

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep enthousiastelingen: Lieke en Joni (presentatie), Maartje en Azavi (modellen), Floris (filosoof), Oz (organisatie) en Tom (projectleider en drone-fotograaf). We zijn een los georganiseerd groepje vrienden.

Waarom?

Waarom niet? Samen met honderd mensen een prachtige foto creëren op een spannende manier, dat lijkt ons gaaf. En wie wil er nou niet een keer naakt op de eeuwenoude steentjes liggen en samen met 100 anderen een episch foto maken? En we verwachten ook natuurlijk wereldwijde exposure van de resulterende foto's die laten zien hoe Awesome Utrecht is vanuit de lucht. En we hebben ervaren bij voorgaande projecten dat meedoen met zo'n shoot leiden tot zelfacceptatie van het eigen lichaam en body positivity.

Voorbeelden van eerdere droneshoots vind je op de andere pagina's op deze website.

Mag dat wel?

Een grote shoot met honderd modellen organiseren midden in een historische stad is complex, maar wij hebben wel grotere projecten succesvol georganiseerd. Wettelijk gezien mag er veel onder de noemer "kunst". En sinds januari 2021 mag je met een speciaal soort drone boven betrokken personen vliegen. We worstelen alleen nog met de financiering maar hopelijk kan crowdfunding ons hiermee helpen.

Datum

We denken dat het lastig is om een goede foto te maken in de winter, enerzijds omdat het dan koud is, anderzijds omdat de zon dan pas laat opkomt en het dan al te druk is in de stad om een goede foto te maken. In het voorjaar zijn de omstandigheden gunstiger, en we onderzoeken momenteel ook de mogelijkheid om met een leuk festival samen te werken dat in het voorjaar is gepland.
 

Kosten

We zoeken financiering omdat we voor alle modellen catering willen verzorgen: een warme chocomelk is fijn als je net een kwartier op koude stenen hebt gelegen. En verder willen we alle modellen bedanken met een mooie fotoafdruk die we hen na afloop opsturen. We schatten in dat we per model 10 euro aan kosten maken. 

Daarnaast, als er extra geld binnenkomt, willen we de resulterende foto's groot afdrukken en exposeren in een Utrechtse openbare locatie. En verder zijn er nog kosten voor de organisatie, website, apparatuur, verzekering, vergunning en heel veel koppen koffie. :)

Wordt model!

Wil je meedoen? Je bent welkom! Als je 18 plus bent dan ben je geschikt. Voel je jezelf te oud, niet mooi genoeg, of iets anders? Nee hoor, je bent perfect zoals je bent, echt iedereen is welkom. Meld jezelf aan bij de dronude modellen-groep.

 

Ons project steunen

We willen het noodzakelijk geld voor ons plan samenbrengen door Crowdfunding, we hebben al veel toezeggingen gekregen, help jij ook mee? Ga dan naar onze GoFundMe pagina. Donateurs krijgen een cadeautje.

 

 

Dankjewel!

 

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing, Famke en Tom 

ENGLISH

Welcome,

This page is about our epic plan for a drone shoot with 100 people in the city center of Utrecht, the Netherlands. Utrecht is near to Amsterdam, and it has a historic medeival center with canals. It is like Amsterdam, but better and without many tourists :) We want to finance our plan through Crowdfunding, we have already received many commitments and are almost there, will you help too? Visit our GoFundMe page.

Thank you for your help!
 

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing and Tom

 

What's our plan?

We want to photograph a hundred people naked in a beautiful place in Utrecht such as the Domplein or the wharves, from the air, with a drone. We want to do this on a Sunday at sunrise when it is still quiet in the city.

Who are we?
We are a group of enthusiasts: Lieke and Joni (presentation), Maartje, Louise and Azavi (models), Floris (philosopher), Oz (organization), Wing (Instagram) and Tom (project leader and drone photographer). We are a loosely organized group of friends.

Why?

Why not? Creating a beautiful photo together with a hundred people in an exciting way, that seems cool to us. And who wouldn't want to lie naked on the ancient stones and take an epic picture with 100 others? And of course we also expect worldwide exposure of the resulting photos that show how Awesome Utrecht is from the air. And we have experienced in previous projects that participating in such a shoot leads to self-acceptance of one's own body and body positivity.

Examples of previous drone shoots can be found on the other pages on this website.

Is such a shoot allowed?

Organizing a large shoot with a hundred models in the middle of a historic city is complex, but we have successfully organized larger projects. Legally speaking, in the Netheralands much is allowed when it is considered art. And since January 2021, you can legally fly a special kind of drone over people that are involved with a shoot. We are still working on getting the budget, but crowdfunding works.

Date

We think it's hard to get a good photo in the winter, starting because it's cold, come first and then the city is too busy to take a good photo. Conditions are more favorable in the spring, and we are also currently researching the possibility of working with an art festival that is planned in the spring.


Cost

We are looking for financing because we want to provide catering for all models: a hot chocolate is nice if you have just been lying on cold stones for 15 minutes. We would also like to thank all models with a beautiful photo print that we send them afterwards. We estimate that we incur costs of 10 euros per model.

In addition, if extra money comes in, we want to print the resulting photos in large format and exhibit them in a public location in Utrecht. And there are also costs for the organization, website, equipment, insurance, license and lots of cups of coffee. :)

Become a model!

Do you want to join? You're welcome! If you are 18 plus then you are suitable. Do you feel yourself too old, not beautiful enough, or something else? No, you are perfect the way you are, everyone is welcome. Join the dronude models group on Facebook.

 

Support our project

We want to bring together the necessary money for our plan through Crowdfunding, we have already received many commitments, will you help too? Then go to our GoFundMe page. Donors receive a gift.

 

 

Thank you!

 

Lieke, Joni, Maartje, Azava, Oz, Floris, Louise, Wing and Tom